21 marca mieliśmy okazję nauczyć się techniki malowania na szkle. Uczestniczyliśmy w warsztatach w Centrum Dziedzictwa Szkła w Krośnie.
Przy okazji dowiedzieliśmy się także jak powstają wyroby szklane i mogliśmy na żywo zobaczyć pracę artystów - hutników. Warsztaty te były bardzo inspirujące. 
 
Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025, Kierunek interwencji 4.1.
BLISKO – Biblioteka | Lokalność | Inicjatywy | Społeczność | Kooperacja | Oddolność